ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πελοποννήσου"

Τι είναι

 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την Αγορά Εργασίας αλλά και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τα Ιδρύματα. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών κάθε τμήματος. Είναι εξάμηνης διάρκειας και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο.


Ποιους αφορά

 • Κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης επωφελούνται συνολικά πέντε (5) έως δέκα (10) φοιτητές, εκ των οποίων το 40% κατανέμεται στο δημόσιο τομέα και το υπόλοιπο 60% στον ιδιωτικό. 


Κριτήρια επιλογής

 • Εφόσον οι αιτήσεις των φοιτητών (ανά εξάμηνο) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, η σειρά επιλογής καθορίζεται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδικότητας.


Τι πρέπει να γνωρίζω

 • Ο φοιτητής διαθέτει δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στον Ε.Φ.Κ.Α. ( ΙΚΑ), εφόσον δε διαθέτει ήδη. Ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να δοθεί στη συνέχεια στον εργοδότη, προκειμένου να ασφαλιστεί ο φοιτητής.
 • Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, μόνο για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Προϊστάμενο του τμήματος.
 • Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας (υπ΄αρ. Ε5/7272/84, ΦΕΚ 785/1.11.84 τ.Β’, άρθρο 5).
 • Για την πληρωμή των σπουδαστών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα απαιτείται αριθμός λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, ή σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού. Εφόσον έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον Διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (International Bank Account Number - IBAN). Ο αριθμός IBAN είναι της μορφής  "GR1601101250000000012300675" και αναγράφεται στο βιβλιάριο ταμιευτηρίου σας.


Τι πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης μου

 • Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης στον Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ στο ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας), εφόσον πρόκειται για Ειδική Σύμβαση Εργασίας που αφορά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Σύμβασης.


Δικαιούμαι να ενταχθώ στο Πρόγραμμα; 

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν οι φοιτητές που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης.
 • Δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
 • Δεν εισήχθηκαν στο Τμήμα με τη διαδικασία των Κατατακτηρίων


Πρέπει να υποβάλλω ειδική αίτηση;

 • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεν είναι απαραίτητη η υποβολή ειδικής αίτησης. Αρκεί η αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης που υποβάλλεται έντυπα στη Γραμματεία.


Τι κερδίζω;

Για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα:

 • Μπορώ να επιλέξω εργοδότη ο οποίος θα ήθελε να αποφύγει τη διαδικασία μέσω Ο.Α.Ε.Δ..
 • Το Πρόγραμμα καταβάλλει το ποσό της αμοιβής μου σε μηνιαία βάση, σε αντίθεση με τη διαδικασία μέσω Ο.Α.Ε.Δ. όπου το 50% της αμοιβής μου ενδέχεται να μου καταβληθεί μετά το τέλος της πρακτικής μου άσκησης. Άρα, κερδίζω σε χρόνο.


Ενημερωτικό υλικό

Παρουσίαση 15ης Μαρτίου 2011
Ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στους σπουδαστές που παρακολουθούν το Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Μάιος 2011)

 

      

   


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10098/01.07.2020

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους... Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμ. 2019-20020 v5α

Για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται/αξιολογούνται με εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. απαλλακτική εργασία) ισχύουν... Περισσότερα...

Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν σε μάθημα της εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου... Περισσότερα...

Παράταση διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμ. 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_earinou_2019-20_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf θα βρείτε το έγγραφο... Περισσότερα...

Ορθή συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση του εαρινού εξαμήνου... Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμ. 2019-2020 v2

Για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται/αξιολογούνται με εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. απαλλακτική εργασία) ισχύουν... Περισσότερα...

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων εαρινού εξαμ. 2019-2020

Εν όψει της αξιολόγησης των μαθημάτων & διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2019-2020,  καλούμε τους φοιτητές να προχωρήσουν... Περισσότερα...