ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετά την περάτωση

Με το πέρας της πρακτικής του άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει ΑΜΕΣΑ  να προσκομίσει (ή να αποστείλει ταχυδρομικά) στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Βεβαίωση από τον φορέα η οποία θα πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση της πρακτικής άσκησης. Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει εδώ.
  • Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο.
  • Αντίγραφο κατάστασης απόδοσης ενσήμων (από τον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ι.Κ.Α.) για την πιστοποίηση της ασφάλισης του φοιτητής κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης.
 

      

   


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω ασκήσεων πράξης (ΑΠ)

Ορθή επανάληψη. Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές  που ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής... Περισσότερα...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμ. Ακ. Έτ. 2019-2020

Για να εμφανίσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ Κατά την 1η εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων 14-18/10/2019  οι φοιτητές/φοιτήτριες... Περισσότερα...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

 Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 10 Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν (βλέπε συνημμένο αρχείο) οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων... Περισσότερα...

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20

Ως ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019 ημέρα... Περισσότερα...