ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατατακτήριες εξετάσεις

   Ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2019-2020 στις 10 και 11/12/2019.

Η κατάταξη πτυχιούχων για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος πραγματοποιούνται μόνο με γραπτές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων γνωστοποιείται με νεότερη ανακοίνωση.
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι  συνήθως τα εξής:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
  • ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για κατάταξη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων γίνονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο ή Αντίγραφο πτυχίου
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου