ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019


Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

 • Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων από 24/9/2018 έως 30/9/2018
 • Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων από 1/10/2018 έως 14/10/2018
 • Έναρξη μαθημάτων στις 8/10/2018
 • Λήξη μαθημάτων στις 18/1/2019
 • Εξεταστική περίοδος (χειμερινού εξαμήνου) από 21/1/2019 έως 8/2/2019


Εαρινό εξάμηνο 2018-2019

 • Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων από 11/2/2019 έως 17/2/2019
 • Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων από 18/2/2019 έως 3/3/2019
 • Έναρξη μαθημάτων στις 23/2/2019
 • Λήξη μαθημάτων στις 7/6/2019
 • Α' εξεταστική περίοδος (εαρινού εξαμήνου) από 10/6/2019 έως 28/6/2019
 • Β' εξεταστική περίοδος (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) από 2/9/2019 έως 20/9/2019