ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέσεις πρακτικής άσκησης


11 Τηλεοπτικός σταθμός STAR Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
12 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017
13 Δύο θέσεις πρακτικής (Application Deployment Engineer, SQL Developer) Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
14 Τεχνικός υπολογιστών και δικτύων Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
 
Σελίδα 2 από 2