ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις τμήματος
51 Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερ. Εξαμ. με μικρές αλλαγές Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
52 Μη πραγματοποίηση μαθημάτων λόγω τοπικής αργίας Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
53 Διαλέξεις της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Asta Slotkiene Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
54 Υποβολή δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018
55 Διαλέξεις της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Asta Slotkienė Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
56 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του τμήματος Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
57 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανακήρυξης πτυχιούχων Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
58 Τροποποίηση δήλωσης για το μάθ. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας (Κ33) Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018
59 Συνάντηση καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018
60 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου για ένταξη στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2018
 
Σελίδα 6 από 50