ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις τμήματος
441 Συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
442 Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών για την ορκωμοσία του Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 έως τις 7/6/2013 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
443 Ημερομηνίες λήξης μαθημάτων και εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
444 Παράταση διανομής διδακτικών βιβλίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
445 Εγκεκριμένος συμπληρωματικός κατάλογος θεμάτων πτυχιακών εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013
446 Πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων των Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013
447 Συμπληρωματικός κατάλογος προτεινόμενων θεμάτων πτυχιακών εργασιών Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 προς έγκριση από τη συνέλευση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013
448 Ανακοίνωση για την παραλαβή συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013
449 Πρόγραμμα δράσεων τριημέρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (13-14-15/5/2013) και παράταση της περιόδου αιτήσεων συμμετοχής Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013
450 Τριήμερο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (13 έως 15 Μαΐου 2013) Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013
 
Σελίδα 45 από 50