ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 2/9/2013 τα δρομολόγια με το μισθωμένο λεωφορείο του κ.Βασιλείου θα πραγματοποιούνται κανονικά τις ώρες των εξετάσεων.