ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έρευνα πεδίου - δημοσκόπηση με αντικείμενο την χρήση των υπηρεσιών δεδομένων στο διαδίκτυο

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου, διεξάγει μία έρευνα πεδίου - δημοσκόπηση με αντικείμενο την χρήση των υπηρεσιών δεδομένων στο διαδίκτυο, στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα 'Μοντέλα Υπηρεσιών και χρηστών σε κινητά δίκτυα Τέταρτης Γενιάς (4G)' και επιβλέποντα τον Επικ. Καθ. Π. Φιλιππόπουλο.

Παρακαλούμε να διαθέσετε 10 λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο παρακάτω link.