ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλλαγή αίθουσας αναπλήρωσης μαθήματος "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

Τα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες:
Τρίτη 8/4/2014, 14:00-16:00
Τετάρτη 9/4/2014, 09:00-11:00


Θα αναπληρωθούν τις ημέρες:
Τρίτη 29/4/2014, 16:00-18:00, αίθουσα Α3
Τρίτη 6/5/2014, 16:00 - 18:00, αίθουσα Α3