ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση πρωτοετών (αλλά και φοιτητών παλαιότερων ετών) για τις υπηρεσίες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ακολουθούν οδηγίες και ενημέρωση των πρωτοετών (αλλά και των φοιτητών άλλων ετών) γύρω από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του τμήματος και άλλα θέματα που τους αφορούν. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά!

Για να δείτε τα μαθήματα τα οποία θα διδαχθείτε ανά εξάμηνο δείτε τη σελίδα: http://ds.uop.gr/attachments/article/841/program_spoudon_psiphiakon_systems_201_v2.pdf

Για να δείτε τα περιγράμματα (αναλυτικά στοιχεία) των μαθημάτων δείτε τη σελίδα: http://ds.uop.gr/attachments/article/841/perigrammata_mathimaton.pdf

Για την απόκτηση ακαδημαϊκού λογαριασμού και για θέματα του λογαριασμού δείτε τη σελίδα: https://studentaccount.uop.gr/

(ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Οδηγίες του οριζόντιου μενού. Για τυχόν προβλήματα στη διαδικασία πραγματοποιήστε "Αποστολή Αιτήματος" στην παραπάνω σελίδα)

Για την υπηρεσία ακαδημαϊκής ταυτότητας "ΠΑΣΟ" δείτε τη σελίδα: http://ds.uop.gr/index.php/services/ds3/paso1

Για πρόσβαση στην υπηρεσία eClass δείτε τη σελίδα: https://eclass.uop.gr

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία δείτε τη σελίδα: http://ds.uop.gr/index.php/services/ds3/egram

Για Βεβαίωση / Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας, μπαίνετε στην ηλεκτρονική γραμματεία (δείτε σύνδεσμο παραπάνω) και επιλέγετε από το μενού Αιτήσεις -> Νέα Αίτηση -> Επιλέγετε το κατάλληλο θέμα της αίτησης που θέλετε και κάνετε αποστολή. Η βεβαίωση θα σας αποσταλεί στο email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

Δηλώσεις Μαθημάτων:

Το κάθε Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά συνήθως αρχές Οκτωβρίου και λήγει το Φεβρουάριο του εκάστοτε ερχομένου έτους. Το εαρινό ξεκινά από τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου και λήγει τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου.

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς και μόνον γίνονται από τη γραμματεία (αυτόματα) χωρίς να χρειάζεται κάποια ενέργεια από αυτούς τους φοιτητές. Για όλα τα υπόλοιπα έτη οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ενώ υπάρχουν και διορθωτικές/τροποποιητικές δηλώσεις κατά την 1η εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων. Πάντοτε υπάρχει σχετική ανακοίνωση, όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα των κανονικών, αλλά και των τροποποιητικών δηλώσεων. Οι δηλώσεις γίνονται μόνο διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (unistudent/e-secretary). Πριν τη δήλωση μαθημάτων προτείνεται να μελετήσετε τον Οδηγό Σπουδών που υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα μας. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων πρέπει να εγγραφείτε υποχρεωτικά και με φυσική παρουσία στα εργαστήρια, στα επιμέρους τμήματα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.Στα εργαστηριακά μαθήματα οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές. Επιτρέπονται απουσίες μόνο σε ποσοστό 10% επί των ωρών διδασκαλίας. Δηλ, περίπου 2 απουσίες ανά εξάμηνο. Ειδικά για φέτος, και συγκεκριμένα το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, που όλα τα μαθήματα και εργαστήρια γίνονται εξ αποστάσεως οι παρουσίες και η εγγραφή στα εργαστήρια γίνονται σε συνεννόηση με τον κάθε διδάσκοντα.

Για τα παλαιότερα έτη: Όταν ενεργοποιηθούν οι δηλώσεις θα βγει σχετική ανακοίνωση

Παραλαβή Συγγραμμάτων:

Η δήλωση βιβλίων/συγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ και τα παραλαμβάνετε δωρεάν από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία της Σπάρτης. Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ακολουθήστε το σύνδεσμο eudoxus.gr στο μενού Φοιτητές. Οι δηλώσεις βιβλίων-συγραμμάτων γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία δήλωσης και παραλαβής των συγγραμμάτων. Ειδικά για φέτος, και συγκεκριμένα το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021, που όλα τα μαθήματα και εργαστήρια γίνονται εξ αποστάσεως θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο παραλαβής των συγγραμμάτων.

Εργαλείο Teams

Με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Office 365 (δείτε τη σελίδα ακαδημαϊκού λογαριασμού), το οποίο σας δίνει διαπιστευμένη πρόσβαση και στο εργαλείο Teams που χρησιμοποιείται για πολλές τηλεδιασκέψεις. Στο εργαλείο αυτό έχει δημιουργηθεί μία ομάδα που αφορά το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στην οποία μπορείτε να γίνετε μέλη. Ο σύνδεσμος είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8759d28215144afc8ab802e79722e743%40thread.tacv2/conversations?groupId=62c04116-cf5d-4859-8adc-e98dc2b41e77&tenantId=cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε όλες τις υπηρεσίες κάνετε login με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό!