ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.

Η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr είναι διαθέσιμη στους φοιτητές και στους διδάσκοντες.

Περίοδος υποβολής δηλώσεων από Τρίτη 18-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020.

Ειδικότερα:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση και κατά περίπτωση email) του φοιτητή εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο ίδιος κατά την εξεταστική Ιουνίου καθώς και η φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης που ανάρτησε
  2. Εμφανίζονται προς δήλωση τα οφειλόμενα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο
  3. Στην ιστοσελίδα περιέχονται αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας