ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις Γραμματείας σχετικά με την ορκωμοσία και τις εορτές των Χριστουγέννων.