ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας.