ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει την άρση απαγόρευσης διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ.

 Συγκεκριμένα στο τρίτο άρθρο ,  παραγρ.2 - Φ.Ε.Κ. Β.1669/5-5-2020  αναφέρει:  "Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα".

 Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ_ΕΠΑνΕΚ για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

  Για να δείτε την ΚΥΑ απόφαση πατήστε εδώ.