ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 26 Μαρτίου 2020 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων διδασκόντων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980.

Οι υποψήφιοι μη κάτοχοι διδακτορικού δεν αξιολογήθηκαν.

Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και την Τρίτη 31/3/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»

Σειρά κατάταξης

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1ος

402/16-03-2020

2ος

415/19-03-2020