ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσβαση σπουδαστών στην πλατφόρμα Dreamspark της Microsoft για απόκτηση λογισμικών προς ακαδημαϊκή χρήση.