ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως

 Σύμφωνα με την από 169/20-3-2020 συνεδρίαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  αποφασίζεται η συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Κατόπιν  αυτού ο προγραμματισμός των μαθημάτων που παρέχονται εξ αποστάσεως είναι διαθέσιμος εδώ:

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τον παραπάνω σύνδεσμο καθώς ο προγραμματισμός ενδέχεται να αλλάζει χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες των αντίστοιχων μαθημάτων, στο eclass.
-----------------------