ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναστολή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών

 Δείτε την ανακοίνωση

 Όσοι φοιτητές/τριες  πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, με σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησής τους  απομακρυσμένα (από την οικία τους), τους δίνεται η δυνατότητα να μην αναστείλουν την πρακτική τους, εφόσον το επιθυμούν.