ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Παν/μιου Πελ/σου

  Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Κ.Υ.Α.) ΦΕΚ 786.Β/10-3-2020 αναστέλλονται έως και 24.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας , οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου λειτουργούν κανονικά. Για επιμέρους διαδικασίες θα υπάρξει όπου χρειασθεί επίσημη ενημέρωση.