ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δημιουργία νέου τμήματος για το εργαστηριακό μάθημα "Προγραμματισμός ΙΙ"

Καλούνται όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο από τα 5 τμήματα του εργαστηριακού μαθήματος "Προγραμματισμός ΙΙ" να εγγραφούν στο νέο τμήμα που δημιουργήθηκε. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται την Τετάρτη και ώρες 17:00 - 19:00 στο εργαστήριο ΕΕ12. 

Οι εγγραφές θα γίνουν την Τετάρτη 11/3/2020. 

Η προσθήκη του νέου τμήματος θα αποτυπωθεί προσεχώς στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.