ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ένταξη στον πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ)

Ανακοινώνεται ότι όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα  "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) γίνονται δεκτές, όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί.
Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

                                                                                                           ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                                                       «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 

Α/Α

Ιδιωτικός/Δημόσιος
Τομέας

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ιδιωτικός τομέας

2014122

Π*****

Ν ***** -

Τ *****

Ε *****

Λαγουτάρης Ανάργυρος

εγκαταστάσεις εφαρμογών λογισμικού -επεκτάσεις

2

ιδιωτικός τομέας

2016139

Τ *****

Α ***** -

Ρ *****

Β *****

ΓΟΥΑΪΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ Ι.Κ.Ε. WIDE SERVICES

υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικής μάθησης