ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού Εξαμ. Ακ. Έτ. 2019-2020. Έναρξη μαθημάτων

 Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2019-2020 : Τρίτη 3 Μαρτίου 2020.

Για τις δηλώσεις μαθημάτων θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

  Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα  μαθημάτων πατήστε εδώ

Το μάθημα Προγραμματισμός ΙΙ (θεωρία ή και εργαστήριο) αφορά τους φοιτητές όλων των οδηγών σπουδών,  ανεξάρτητα από το εξάμηνο που εμφανίζεται στο πρόγραμμα σπουδών τους και πρέπει να το δηλώσουν εφόσον το οφείλουν.

 
Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων των  παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.