ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων πρακτικής Εαρινού εξαμ 2019-20 μέσω ΕΣΠΑ

Υποβολή αιτήσεων έγκρισης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ από 2/3/2020 έως και 6/3/2020.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση συνοδευόμενη από την αίτηση και το υπόδειγμα της βεβαίωσης φορέα / επιχείρησης.