ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση σχετικά με τις παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών πριν την ορκωμοσία του Δεκεμβρίου.