ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμ. 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι από 11/12/2019 έως και 18/12/2019 θα είναι ανοικτή η εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμματείας για διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων του 5ου και 7ου εξαμήνου.

Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης τα οποία δεν προσφέρονται, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον αριθμό που τους χρειάζεται για τη λήψη πτυχίου επιλέγοντας υποχρεωτικά μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος ουδεμία τροποποίηση δήλωσης θα γίνεται δεκτή.  Οι φοιτητές θα πρέπει να αποθηκεύσουν με Print Screen την τροποποιημένη δήλωσή τους, ως αποδεικτικό υποβολής.

Η ανακοίνωση δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές.

Όταν έχει γίνει σωστή αποστολή της δήλωσης θα πρέπει να εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: