ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ευρωπαΐκή Επιτροπή. Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες που είναι 18 ετών και υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ταξιδέψουν από 1 - 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Διαδικτυακής Ευρωπαϊκής Πύλης  μέχρι της 28 Νοεμβρίου και ώρα 12:00.

Περαιτέρω πληροφορίες στην διαδικτυακή πύλη https://europa.eu/youth/discovereu_el.

Τηλέφωνα και αρμόδιοι επικοινωνίας στο συνημμένο αρχείο.