ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση για μετάταξη μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης.