ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Αφορά όλους τους φοιτητές. Πρωτοετείς και παλαιοτέρων εξαμήνων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.