ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων άλλης κατεύθυνσης - τροποποίηση δηλώσεων

Αφορά φοιτητές των παλαιών εξαμήνων (>=5ου εξαμ.).

Σας ενημερώνουμε ότι:
     Για τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης τα οποία δεν προσφέρονται, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον αριθμό που τους χρειάζεται για τη λήψη πτυχίου επιλέγοντας υποχρεωτικά μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου. Για την ημερομηνία-περίοδο διορθωτικών δηλώσεων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.