ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Υπενθυμίζουμε στους πρωτοετείς φοιτητές ότι η περίοδος ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις μετεγγραφές λήγει στις 27/10/2019.

Η υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Μετεγγραφών γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Προσοχή!!! Μετά την Είσοδο υποψηφίου θα πρέπει να επιλέγεται ΤΕΙ Πελοποννήσου και όχι Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.