ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμ. 2019-20


Σας ενημερώνουμε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των εξαμήνων οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο Τμήμα  στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Ως εκ τούτου όλοι οι φοιτητές  (εκτός από τους νεοεισαχθέντες-πρωτοετείς των οποίων τα μαθήματα θα δηλωθούν από τη Γραμματεία) θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020  από 23/9/2019 έως και 4/10/2019.

Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων από 7/10/2019 έως 13/10/2019.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα (εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση) γίνονται υποχρεωτικά και με φυσική παρουσία κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το τέλος των διορθωτικών δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

Όσοι στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα  μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.