ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει  οι επιτυχόντες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να κάνουν τη εγγραφή τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο:   https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η διαδικασία εγγραφής  θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων (νεοεισαχθέντων) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ανωτέρω  ηλεκτρονική διεύθυνση εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Προσοχή!! Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μετά την παραλαβή των καταστάσεων των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας. Τότε οι εγγραφέντες φοιτητές μας για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος (βεβαίωση/πιστοποιητικό σπουδών, ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο, συγγράμματα, δηλώσεις μαθημάτων κ.ά)  θα πρέπει να παρουσιαστούν και να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να παραλάβουν τους κωδικούς τους. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη Γραμματεία των φοιτητών οι κωδικοί πρόσβασης τους θα αποσταλούν ή θα ανακτηθούν μέσω ειδικού συνδέσμου που θα διευκρινισθεί προσεχώς.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες τα οποία μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς.