ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ERASMUS+ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ή ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό (ελάχιστη διάρκεια 2 μήνες) ή σπουδές και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους.

Επισκεφθείτε το http://erasmus.uop.gr/index.php

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία για λεπτομέρειες