ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π στην συνέλευση του Τμήματος

Δείτε το συνημμένο αρχείο.