ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαδικασία και αίτηση τελειόφοιτων του Τμ. Μηχαν. Πληροφορικής Τ.Ε. για λήψη πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαδικασία και αίτηση τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. ΠΕΛ  για παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμ.  Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για απόκτηση Πανεπιστημιακού Πτυχίου.

Για να δείτε το σχετικό άρθρο του Νόμου 4610/ΦΕΚ 70Α/7-5-2019 (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),  που αφορά την ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελ/σου στο Πανεπιστήμιο Πελ/σου πατήστε εδώ.