ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένταξη φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελ. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου