ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 86646/Ζ1/30/05/2019 εγκύκλιο του υπουργείου Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

 Εγκύκλιος Στεγαστικού Επιδόματος 2018-2019 (Πατήστε εδώ)

Τροποποίηση της ΚΥΑ 140832/Ζ1/25-8-2017/ ΦΕΚ1688/15-05-19 (Πατήστε εδώ)