ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου 4415/2016 όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές  εγγράφονται στο Τμήμα τους στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνουν τα μαθήματα που επιλέγουν.

Ως εκ τούτου όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019  από 11/2/2019 έως 17/2/2019. Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων από 18/2/2019 έως 03/03/2019.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα (εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση) γίνονται υποχρεωτικά και με φυσική παρουσία κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων. Αυτό ισχύει και για όσους έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το τέλος των διορθωτικών δηλώσεων δεν θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

Όσοι στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα  μαθήματα, δεν θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.

Σπάρτη 8/2/2019