ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου για ένταξη στην Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου»

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση πατήστε εδώ