ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εγγραφή σε μαθήματα του κ. Φ. Αισώπου στο e-class

Καλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν τα μαθήματα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Προγραμματισμός Ίντερνετ, με διδάσκοντα τον κ. Φ. Αίσωπο, να κάνουν άμεσα εγγραφή στο e-class.