ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων

Την εβδομάδα από 22/10/2018 έως 26/10/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία & Ασκ. Πράξης)
  • Θεωρία Πληροφορία (Θεωρία & Ασκ. Πράξης)