ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων με διδάσκουσα την κα Κουτσούκου

Δείτε τις ανακοινώσεις.