ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων με διδάσκοντα τον κ Α. Ζαφειρόπουλο

Την εβδομάδα από 15/10 έως 19/10/2018 δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία & Άσκηση Πράξης)
  • Θεωρία Πληροφορίας (Θεωρία & Άσκηση Πράξης)

με διδάσκοντα τον κ. Αναστάσιο Ζαφειρόπουλο.