ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατάταξη Υποψήφιων Συνεργατών για το ακαδ. έτος 2018-2019 (συμπληρωματική προκήρυξη)

Ανακοινώνεται ότι από τις 3/10/2018 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων συνεργατών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 της υπ' αριθ. 3175/20-9-2018 συμπληρωματικής προκήρυξης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και τη Δευτέρα 8/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο κωδικός που έχει σταλεί στο email σας σήμερα αφορά την 3175/20-9-2018 προκήρυξη.