ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατάταξη υποψήφιων Συνεργατών μη κατόχων Διδακτορικού τίτλου για το ακαδ. έτος 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι από τις 3/10/2018 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων συνεργατών μη κατόχων Διδακτορικού τίτλου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 της υπ' αριθ. 1961/4-6-2018 προκήρυξης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και τη Δευτέρα 8/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο κωδικός του κάθε υποψηφίου έχει σταλεί στο email του.