ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης μαθημάτων

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Πελοποννήσου ως νέα ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 8/10/2018. Η περίοδος διορθωτικών δηλώσεων μαθημάτων παρατείνεται ως τις 14/10/2018.