ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πίνακες κατάταξης συνεργατών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ορισμένα μαθήματα της υπ' αριθμ. 1961/4-6-2018 προκήρυξης συνεργατών, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, θα ανατεθούν και σε κατόχους βασικού τίτλου σπουδών λόγω της έλλειψης υποψηφίων κατόχων διδακτορικού.

Οι σχετικοί πίνακες αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι κωδικοί υποψηφιότητας των πινάκων αξιολόγησης έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους υποψήφιους μέσω email.