ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Η υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά την Χειμερινή Περίοδο 2018-2019 (1 Οκτωβρίου 2018 – 30 Μαρτίου 2019), σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς μέσω ένταξής τους για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. γίνονται δεκτές αποκλειστικά έως 24 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις γίνονται κατά τις ημέρες & ώρες συναλλαγής κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή & ώρες 10:00-13:00. Δεκτές και με fax στο 2731082279 αρκεί να είναι ευκρινείς. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με βεβαίωση αποδοχής εργοδότη (η αίτηση και το υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης: α) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων ειδικότητας, β) τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μαθημάτων, γ) να βρίσκονται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση πατήστε εδώ