ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής των εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιείται από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον σύνδεσμο: https://eregister.it.minedu.gov.gr

Οι νεοεισαχθέντες (πρωτοετείς), αφού αρχικά πραγματοποιήσουν τη διαδικτυακή εγγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στη Σπάρτη, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) έως 28/9/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη ευκρινώς την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υπέβαλλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (κατά προτίμηση έγχρωμη)
  4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής που αναφέρεται στη ρητή συγκατάθεση του/της νεοεισαχθέντος/είσας φοιτητή/τριας για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Σημείωση: Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την ίδια εφαρμογή.

Επίσης η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00-13:00.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού. Εκδίδονται κωδικοί και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. όπως δηλώσεις μαθημάτων, αιτήσεις μετεγγραφών, την απευθείας ηλεκτρονική εκτύπωση βεβαιώσεων–πιστοποιητικών σπουδών, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), τη δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος» κ.α.

Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Κτήριο Βαλιώτη. Κλαδάς. Σπάρτη – 23100

Με την ένδειξη: «Εγγραφή νέου φοιτητή»